بایگانی برچسب‌ها : روز جهانی کارگر

سبزها ایستاده اند … ما پیروزیم … دیکتاتور به پایان سلام کن ! یازدهم اردیبهشت، روز فریاد خشم ملت ایران

اي پرستوهاي خسته، سرزمين پاكيم كو اين خيابانها غريبند، كوچه هاي خاكيم كو با فریاد «آزادی» و «عدالت» به استقبال این روز جهانی وهمبستگی با کارگران و زحمتکشان ایران میرویم . Advertisements

نوشته‌شده در سیاست | برچسب‌خورده با , | 2 دیدگاه

سکوتم را مکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم !۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر، نمیترسیم، ماهمه باهم هستیم

سکوتم را مکن باور  سکوتم را مکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم  ! بگذار شب بشکند. بایست که آنها از رمق افتاده اند و تا سقوط قلعه مردمان از جنس خس و خاشاک لختی بیش نمانده. هموطن … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در سیاست | برچسب‌خورده با , , , | دیدگاهی بنویسید

ما ایستاه ایم پیروزی با ماست ! ۱۱ اردیبهشت روز کارگر ، روز فریاد ، روز همبستگی همه ملت ایران

روز کارگر مبارک باد بر همه کارگران و زحمتکشان ! اقتدارگرایان و کودتاگران بدانند جنبش سبز در حمایت از روز جهانی کارگر و در حمایت از همه ستم دیدگان با شعار «آزادی» و «عدالت» به استقبال این روز جهانی وهمبستگی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در سیاست | برچسب‌خورده با , , | 5 دیدگاه

برای همه رویاهایمان میمانیم… برای همه رویاهایمان میجنگیم …! ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر روز فریاد ملت ایران

برای همه رویاهامان میمانیم… برای رویاهایمان میجنگیم…تا فصل شکفتن‌ها … سلام بر روز فریاد ملت ایران در بهار … به سوی یازدهم اردیبهشت، روز فریاد ملت ایران سلام بر روز فریاد ملت ایران V https://www.youtube.com/watch?v=1MF_apVJvEM&feature=player_detailpage

نوشته‌شده در سیاست | برچسب‌خورده با , , | دیدگاهی بنویسید

دیکتــــــــــــــــــــــاتور به پـــــــــــایــــــــــــان ســــــــــــــلام کن ! ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر دوباره سبز خواهیم شد …..

                                   ۱۱ اردیبهشت روز کارگر سبز میشویم جنبش سبز جنبش زندگی است، صبر ما صبر فعال است، با آرزوی پیروزی نفس می کشد و … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در سیاست | برچسب‌خورده با , , , | 4 دیدگاه

سبزها ایستاده اند … ما پیروزیم … دیکتاتور به پایان سلام کن ! باز هم هستیم ؛ یازدهم اردیبهشت ، روز جهانی کارگر، روز فریاد خشم ملت ایران

                             سکوتم را مکن باور  سکوتم را مکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم  ! من آن خرمن، من آن انبار باروتم که با آواز یک … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در سیاست | برچسب‌خورده با , , , , | 9 دیدگاه

سبز ها ایستاده اند … دیکتاتور به پایان سلام کن ! یازدهم اردیبهشت ، روز جهانی کارگر، روز فریاد خشم ملت ایران

ترس کودتاگران از حضور مردم در ۱۱ اردیبهشت ! یازدهم اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی کارگر، روز فریاد ملت ایران و روز اعتراض به دیکتاتور  ! ما ضمن حمایت از این اقدام، از همه زنان و مردان  کارگر، و … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در سیاست | برچسب‌خورده با , , , , | 2 دیدگاه